ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Η βιολογική γεωργία είναι μία ήπια μέθοδος παραγωγής, με περιορισμένες εισροές σε αντίθεση με τη συμβατική γεωργία που είναι μία εντατική μέθοδος γεωργίας με υψηλές εισροές. Η βιολογική γεωργία ευνοεί τις ανανεώσιμες πηγές και την ανακύκλωση, επιστρέφοντας στο έδαφος τα θρεπτικά συστατικά, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Στη βιολογική γεωργία απαγορεύεται η χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται οργανικές ουσίες, όπως η κοπριά, το άχυρο κ.ά , ενώ διατήρηση της υγείας των φυτών με προληπτικά μέτρα, όπως η επιλογή κατάλληλων ειδών και ποικιλιών ανθεκτικών στα παράσιτα και τις ασθένειες, κατάλληλης αμειψισποράς, μηχανικών και φυσικών μεθόδων.

Τα βιολογικά προϊόντα παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους, χωρίς χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα και ορμόνες. Προέρχονται από παραγωγικές μονάδες που  σέβονται το περιβάλλον, τα φυτά, τα ζώα. Είναι πολύ πιο θρεπτικά από τα συμβατικά ενώ συμβάλλουν στη σταδιακή αποτοξίνωση του οργανισμού και την αποκατάσταση της διατροφικής ισορροπίας. Παράγονται σύμφωνα με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχονται από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

X